رقیب استقلال بی ستاره شد

ستاره نامدار‌ آبی...

طارمی حاجی شد

کاروان الغرافه ... 

اتفاق تلخ برای ستاره استقلال

مهاجم گلزن استقلال...