آموزش نیروی کار برای کاهش حوادث در کارگاه ها
دوشنبه ۱۴ دى ۱۳۹۴
0 نظر
588 بازدید


مدیراداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز از انعقاد تفاهم نامه اجرای دستورالعمل آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری میان این اداره و انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار شهرستان کرج خبر داد.
به گزارش شبکه خبری صدای رسانه؛ به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در تشکیل پرونده ها و انجام امور آموزش پیمانکاران تفاهم نامه ای ما بین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار شهرستان کرج و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در راستای اجرای بند 3 دستور العمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب در سال 1390 از سوی وزیر تعاون،کاروفاه اجتماعی در این اداره کل به مدت یکسال منعقد گردید.
مهندس خلیلی مدیر کل این اداره در خصوص اهداف این تفاهم نامه اظهار داشت : تفاهم نامه مذکور در سه بند در راستای تشکیل پرونده و اخذ مدارک پیمانکاران در انجمن صنفی و ارسال جهت تائید صلاحیت ایمنی و بررسی در کمیته های بدوی و تجدید نظر به اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی ، برگزاری آموزشهای ایمنی پیمانکاران بعنوان کارفرما و نیز کارگران و صدور گواهینامه آموزش ایمنی و نیز موارد اجرایی دیگر بر طبق دستورالعملهای صادر شده ، می باشد که فی مابین دوطرف تفاهمنامه اجرایی میگردد.
خلیلی تاکید کرد : به منظور صیانت از نیروی کار، افزایش ایمنی و کاهش حوادث در کارگاه ها، کلیه پیمانکاران ملزم هستند نسبت به اخذ گواهی ایمنی صلاحیت پیمانکاری اقدام نموده و پیمانکاران  وکارگرانشان می بایست آموزشهای ایمنی لازم را در جهت کاهش حوادث ناشی از کار دریافت نمایند.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر