ارتباط سایزانگشتان دست با میزان موفقیت افراد
شنبه ۰۴ دى ۱۳۹۵
0 نظر
186 بازدید

به تازگی تحقیقات جالبی مبنی بر ارتباط اندازه انگشت اشاره و انگشت حلقه انجام شده است.

به گزارش شبکه خبری صدای رسانه ؛ شاید خیلی از افراد با این پرسش مواجه شده باشند که علت این همه تفاوت در سایز انگشتان چیست و آیا این تفاوت ها می تواند منشا تفاوت های شخصیتی و روانی باشد؟

همانطور که می دانید این دو انگشت تقریبا هم اندازه اند و در برخی افراد نیز انگشت اشاره کمی کوتاه تر از انگشت حلقه است.

ارتباط انگشت اشاره و حلقه!

تحقیقات نشان داده که ارتباط انگشت ۲ و ۴ می تواند وجود پتانسیل موفقیت های ورزشی را در افراد توجیه کند.

سخت کوشی ذهنی و استعدادهای ورزشی می تواند از لحاظ بیولوژیکی تعیین شود!

علت کوتاه بودن بیش از اندازه انگشت اشاره نسبت به انشگت حلقه در برخی افراد را دانشمندان به حضور تستوسترون در دوران جنینی فرد در رحم مادر نسبت می دهند.

همچنین در این تحقیق به بررسی ارتباط انگشت ۲ و ۴ و میزان سخت کوشی ذهنی، خوش بینی، پرخاشگری و عملکرد افراد نیز پرداخته شده است.

۶۷ شرکت کننده با سایز انگشت های اندازه گیره شده، پرسش نامه هایی را تکمیل کردند که در این میان افرادی که سایز انشگت اشاره آن ها بسیار کوچکتر از انشگت حلقه بود موفقی های ورزشی و حتی استعداد های ورزشی بیشتری داشتند!

دکتر گلبی در خصوص این نتیجه چنین توضیح می دهد که میزان سطوح تستوسترون قبل از تولد احتمالا باعث ایجاد سخت کوشی ذهنی و خوش بینی و در نهایت بروز استعداد های ورزشی در این افراد شده است!

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر