اشتباهات رایج تربیتی در کودکان
پنجشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۴
0 نظر
520 بازدید

دیگر از دستش خسته شده اید، هرچه می گویید برعکس آن انجام می دهد، مدام با شما لج بازی می کند، هر راهی را امتحان کرده اید اما باز هم نتیجه ای نگرفته اید؟!

به گزارش شبکه خبری صدای رسانه؛ جالب است که برخی از والدین با این که می دانند روش های کاربردی آنان چندان تأثیری ندارد، ولی باز هم دست از به کارگیری روش هایشان باز نمی دارند.

اشتباهات رایج تربیتی که ما والدین آن ها را به کار می بندیم و انتظار داریم بهترین نتایج برایمان حاصل شود، غافل از این که راه را به خطا می رویم.

گاهی جمله ها جای خود را به سرزنش ها حقارت آمیز می دهد؛ شما دقیقا همان کاری را به کودک خود می گویید که در آن لحظه انجام می دهد، در صورتی که فرزند شما کاملا به عمل خود واقف است. از نظر کودک، این سرزنش ها صرفا عیب جویی از سوی شماست. ولی کودک  می اندیشد: «او مرا دوست ندارد. پس باید برای جلب توجه او بجنگم.»

 به خصوص اگر سرزنش های شما با ابراز جمله های تحقیرآمیز همراه باشد، این احساس در کودکتان قوی تر خواهد بود.

تقریبا همه ما حداقل یک بار، دانسته یا ندانسته، کودک خود را به گونه ای تنبیه بدنی کرده ایم.

 کودکانی که مرتب از والدین خود کتک می خورند، بعد از مدتی حساسیتشان در برابر درد کم شده ولی حس انتقام جویی در آن ها را  قوی می سازد.

بعضی از کودکان مشکلات رفتاری زیادی دارند، زیرا والدینشان بسیار کم به رفتارهای خوب آنان توجه می کنند و آنان را مورد تشویق قرار می دهند ولی هر بار کار اشتباهی از آنان سر می زند، به شدت مورد مواخذه قرار می گیرند.

هنگامی که والدین روی فرزندان خود اسم می گذارند و آنان را با همان اسامی صدا می زنند، ممکن است مشکلات عاطفی و رفتاری در کودکان ایجاد شود، کودکان نسبت به این مسئله خیلی حساس هستند، مثلا والدینشان آنان را احمق، کودن، گیج، خرفت، خنگ، پروفسور، مزاحم و... صدا می زنند و از این القاب برای ترور شخصیت کودک استفاده می کنند.

والدین تسلیم را می توان والدین لوس کننده هم نامید. این دسته از والدین هیچ محدودیتی قائل نمی شوند و محدودیت هایی را که در نظر می گیرند اغلب لغو می کنند. فرزندان این گونه والدین بدون داشتن خطوط راهنمایی معین بزرگ می شوند.

هر کودکی نیاز به امنیت روانی دارد و والدین موظف هستند این نیاز را برای کودک تأمین کنند. روش هایی از قبیل عیب جویی، لجبازی، سرزنش، داد و فریاد، بد دهنی و مشاجره با کودک موجب شده که  کودک احساس ناامنی کند و دچار اضطراب شود.

پس والدین عزیز برای داشتن فرزندی صالح تا جایی که می توانید او را سرشار از عشق خود کنید.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر