انتشار کتابی درباره مطالبات مغفول علم ارتباطات
چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴
0 نظر
279 بازدید


کتاب «برابری و آزادی ارتباطی؛ معرفی اندیشه جدید حقوق ارتباطی» نوشته حبیب الله معظمی گودرزی توسط انتشارات سروش منتشر شد.
به گزارش شبکه خبری صدای رسانه ، کتاب «برابری و آزادی ارتباطی؛ معرفی اندیشه جدید حقوق ارتباطی» نوشته حبیب الله معظمی گودرزی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب دومین عنوان مجموعه «مطالعات انتقادی رسانه» این ناشر است.
نویسنده این کتاب، نزدیک به ۳ دهه در سطوح گوناگون رسانه های متفاوت فعالیت حرفه ای داشته اما از دهه گذشته و پیش از اخذ مدرک دکترا از دانشگاه علامه طباطبایی، به طور عمده به تدریس، تحقیق و تالیف در حوزه علوم ارتباطات رو آورده است. 
 این کتاببیان میکند که حقوق و قانون گذاری که فلسفه وجودی اش، تحدید قدرت و تعیین حدود افراد و گروه ها و تنظیم روابط اجتماعی است، در حوزه ارتباطات و رسانه تقریبا در همان وضعیت گذشته باقی مانده و با زمان پیش نرفته است. طی چند دهه گذشته مشخص شده که اصل و عقیده ای که در حوزه ارتباطات و رسانه قالب حقوق و قانون به خود گرفته، دیگر به صورت قاعده جاری، کارایی ندارد. این کتاب بر مبنای اندیشه حقوق ارتباطی، نوشته شده تا مطالبات دیرپا و مغفول حوزه ارتباطات را طرح کرده و به آن ها بپردازد.
این کتاب ۵ فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: «از تحدید قدرت تا تهدید حقوق ارتباطات»، «حقوق شهروندی؛ از موقعیت انحصاری تا وضعیت بازاری»، «درباره جامعه اطلاعاتی»، «یونسکو؛ از جریان آزاد اطلاعات تا جامعه اطلاعاتی» و «معرفی و تبیین اندیشه حقوق ارتباطی».
قسمت هایی از این کتاب را باهم مطالعه می کنیم:
 کاربرد اصطلاح جامعه اطلاعاتی با آغاز گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در دهه ۱۹۷۰ هم زمان بود. اما آنچه مهم بود این بود که اطلاعات چنان مرکزیتی یافت که کاربرد اصطلاح خاص خود را ایجاب کرد. در دهه های بعد از ۱۹۷۰ مفهوم "مرکز اطلاعات" در جوامع معاصر از عرصه دانشگاهی به عرصه سیاست کشیده شد. در این میان، اصطلاح "جامعه پساصنعتی" نیز جای خود را به اصطلاح "جامعه اطلاعاتی" سپرد و از آن پس ارزش معنایی آن، تحت تاثیر مقتضیات سیاسی جاری تنزل یافت. به بیان دیگر، از سال های آخر دهه ۱۹۹۰، در این باره ترکیب معنایی سیاسی و اقتصادی تازه ای پدید آمد و "جامعه اطلاعاتی" به عنوان تنها الگوی جامعه جدید، شناخته شد. کاربرد اصطلاح جامعه اطلاعاتی به پدیدار شدن شرایط جدید، که در آن «اطلاعات» نقش مرکزی و بیشتری در زندگی بشر پیدا کرده و ابعاد گسترده تر و وسیع تر و حیاتی تر یافته بود، مربوط می شد. کاربرد اصطلاح جامعه اطلاعاتی و نام گذاری پدیده ای اجتماعی که محوریت آن با اطلاعات است، آن چنان که کاربرد تعریف این پدیده، تعیین ویژگی ها، تاثیرات و حدود و ثغور آن، بحث برانگیز است، مناقشه آمیز نیست.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر