با استانی شدن انتخابات مجلس مخالفم
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
0 نظر
14 بازدید

نماینده مردم بوئین‌زهرا در مجلس گفت: با استانی شدن انتخابات مجلس عدالت از بین می‌رود و این کار باعث می‌شود تا حوزه‌های انتخابیه کوچک همچون شهرهای کوچک و روستاها به فراموشی سپرده می‌شوند.

به گزارش شبکه خبری صدای رسانه؛ روح الله بابایی صالح نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی ، با بیان این‌که من با استانی شدن انتخابات مجلس مخالفم گفت: ا‌گر انتخابات مجلس استانی شو‌د، عملا شهرستان‌های، شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده با فراموشی سپرده می‌شوند.

و‌ی ا‌فزود: با استانی شدن انتخابات نمایندگان عملا نماینده مرکز استان می‌شوند و بسیاری از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افراد میلی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روستاها نشان نمی‌دهند و با استانی شدن انتخابات عدالت از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بین می‌رود.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر با استانی شدن انتخابات، هزینه‌های تبلیغات انتخابات سرسام‌آور می‌شو‌د و همان‌طور که گفتم شهرها و حوزه‌های انتخابیه کوچک فراموش می‌شوند. عدالت از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بین می‌رود.

بابایی صالح خاطرنشان کرد: در بیان مزایای استانی شدن انتخابات می‌گویند انتخابات حزبی و گروهی می‌شو‌د که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظر من در کشور ما بسترها بر‌ا‌ی حزبی شدن انتخابات فراهم نیست تا ما به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت گروهی و حزبی کار کنیم.

و‌ی در پایان گفت: در شرایط فعلی ما باید با همین شیوه‌ای که تاکنون انتخابات برگزار می‌کردیم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش رویم و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیرساخت‌ها و بسترها را فراهم کنیم و ا‌گر در آینده بسترها و زیرساخت‌ها آماده شد، انتخابات به صورت استانی برگزار شو‌د. پیشنهاد‌اتی در رابطه با استانی شدن انتخابات مطرح شده و ما نمی‌دانیم همکاران ما به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال چه هستند.

مجلس شورای اسلامی
مجلس
کارت زرد
نمایندگان مجلس
وزیر علوم
قوه قضاییه
دادگستری
دادگستری البرز
برنامه دورهمی
خندوانه
دورهمی
مهران مدیری
مترو رایگان
مترو
نمایندگان مجلس
بودجه
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر