جمع آوری الکترونیکی نسخ داروخانه ها
یکشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۴
0 نظر
345 بازدید


رئیس اداره داروهای تحت کنترل، داروخانه ها و شرکت های توزیع سازمان غذا و دارو از افتتاح سامانه الکترونیکی جمع آوری نسخ از داروخانه ها خبر داد.
به گزارش شبکه خبری صدای رسانه از سازمان غذا و دارو، دکتر سعدالله پرویزی ابراز کرد: این طرح به شکل پایلوت  در سمنان اجرا می شود و پس از رفع کامل مشکلات احتمالی آن به صورت کشوری اجرائی خواهد شد.
این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو اظهار کرد: مدیریت سامانه مورد نظر به صورت متمرکز از سوی این سازمان، انجام خواهد گرفت.
وی افزود: سامانه الکترونیکی یاد شده، موسوم به HIX و از دو بخش تشکیل شده است که مهم ترین بخش آن، جمع آوری نسخ داروخانه ها به صورت الکترونیکی است و قرار است پرداخت بیمه ها به داروخانه بعد از تائید نسخ در این سامانه صورت گیرد.
وی اظهار کرد: در این سامانه همه مکاتبات داروخانه ها با دانشگاه های علوم پزشکی از جمله صدور پروانه، جابجایی داروخانه ها و صدور پروانه مسئولین فنی، مدیریت خواهد شد؛ ضمن اینکه سامانه الکترونیکی جمع آوری نسخ از داروخانه ها، بخش های دیگری نیز خواهد داشت که در آینده راه اندازی می شود.
رئیس اداره داروهای تحت کنترل، داروخانه ها و شرکت های توزیع سازمان غذا و دارو ادامه داد: همچنین مکاتبات داروخانه ها با دانشگاه های علوم پزشکی از سوی کارشناسان بررسی می شود.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر