ديدارصميمانه معتمدين شهركرج بامديريت شركت نفتي استان البرز
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
0 نظر
54 بازدید

در ديدارمعتمدين شهر كرج با مديريت و مسؤولين شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز مهمترين مسائل، سياست ها و برنامه هاي مرتبط با حوزه سوخت رساني در استان البرز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

به گزارش شبکه خبری صدای رسانه ؛ درجلسه اي كه با حضور نمايندگان مجمع معتمدين شهر كرج با مدير و مسؤولين شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز برگزار شد ابراهيم توسلي مدير اين شركت گفت؛ مجمع معتمدين شهر كرج پل ارتباطي مردم با مسؤولين هستند و فرصتي را ايجاد كرده اند تا مسؤولين بتوانند براي تحقق خواسته هاي به حق مردم بهتر برنامه ريزي كرده و گام بردارند.

توسلي اظهار داشت؛ استمرار حضور معتمدين مردم در تصميم سازي ها بسيار مؤثر است و انتظار مي رود مسؤولين را از خود بدانند.

توسلي افزود؛ در روزهاي اخير به طور تقريبي روزانه به ميزان 10 ميليون ليتر فرآورده در استان البرز جابجا مي شود كه در شرايط خاص، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز قسمتي از سوخت مورد نياز  استان هاي زنجان، قزوين، رشت و حتي تبريز را از انبار نفت شهيد دولتي كرج ارسال و تأمين مي كند.

در ادامه محسني دبير مجمع معتمدين شهرستان كرج از همكاري و ميزباني شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز تقدير كرد و برگزاري جلسات مشابه درسال هاي گذشته را بسيار مؤثر و منشأ خير دانست.

در اين جلسه معتمدين از رسيدگي و پاسخگويي به موقع به درخواست ها و شكايات شهروندان توسط كارشناسان شركت نفت استان البرز تشكر كردند و از مهمترين درخواست هاي شهروندان به افزايش تعداد جايگاه هاي عرضه بنزين و سي ان جي در هسته مركزي شهر، بروزرساني و ايجاد ساختارها متناسب با رشد جمعيت، جانمايي مناسب جايگاه هاي عرضه سوخت اشاره كردند.

در پايان ابراهيم توسلي انتظار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز را از معتمدين تعامل با مسؤولين شهر در راستاي تخصيص زمين هاي مناسب به احداث جايگاه هاي عرضه سوخت بويژه در هسته مركزي شهر و جايگاه هاي تك تلمبه در حاشيه خيابان هاي اصلي از سوي دستگاه هاي دولتي و عمومي علي الخصوص شهرداري ها دانست.  وي يكي از مسائل مهم را ساماندهي دوربرگردان هاي موجود در سطح شهر براي دسترسي بهتر خودروها به پمپ بنزين ها و كاهش مصرف سوخت عنوان كرد.

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز با پاسخگويي به سؤالات مطرح شده گفت؛ انبار نفت شهيد دولتي كرج يكي از ايمن ترين انبارهاي كشور مي باشد كه در سال هاي اخير سرمايه گذاري بسيار خوبي در اين زمينه شده است. وي افزايش ضريب ايمني و رعايت قوانين و مقررات در جايگاه هاي سي ان جي بسيار حائز اهميت بوده كه در اين خصوص استاندارسازي لازم انجام شده است.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر