روابط عمومی ها، تعامل یا تقابل با رسانه
یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴
0 نظر
1824 بازدید

روابط عمومی و رسانه دو بال پرواز در سپهر اطلاع رسانی آن هم در عصر موسوم به ارتباطات و اطلاعات هستند که در این بین نقش روابط عمومی ها به عنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولان و برقراری تعامل مناسب به منظور در اختیار قرار دادن اخبار صحیح و موثق به عنوان اولین مطلع از اخبار و اطلاعات دستگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تعیین خط مشی و سیاستهای رسانه ای به منظور تبیین ماموریتها و توجیه افکار عمومی و ترسیم جهت گیری جامع رسانه ای از جمله مواردی است که رسالت عناصری موسوم به روابط عمومی را سنگین تر از گذشته می کند.

نقشی که باعث شد طی دهه گذشته روابط عمومی ها را به سوی پاسخگویی فعال به جای انفعال خبری ببرد. در این راستا تلاش روابط عمومی ها به سمت راه اندازی پایگاه های اطلاع رسانی و پوشش منظم اخبار و اطلاعات دستگاه ها هدایت شد تا بتواند علاوه بر اطلاع رسانی از شرح وظایف و خدمات دستگاه ها، اقدامات انجام شده از سوی دستگاه را به اطلاع مردم برساند.

از سوی دیگر عدم تهیه اخبار بر اساس اصول علمی خبرنویسی باعث شده که نقص در تهیه و تولید اخبار منجر به عدم استفاده از سوی رسانه ها شده و در نهایت تعامل با رسانه ها به تقابل با آنها انجامیده و جایگاه روابط عمومی ها را با آسیب های جدی مواجه کند.

هر چند که در این بین ساماندهی گردش اطلاعات منجر به کاهش مسائل موجود در رابطه با مباحث مرتبط با اطلاع رسانی و نحوه گردش آن شد اما آنچه که امروز باعث شده نحوه عملکرد روابط عمومی دستگاه های مختلف آسیب شناسی شود این است که از یک سو به دلیل عدم شناخت مدیران از وظایف و رسالتهای روابط عمومی شاهد تک بعدی شدن فعالیتهای روابط عمومی و منحصر شدن آن به بخش اطلاع رسانی هستیم عاملی که باعث شده جایگاه روابط عمومی ها صرفا در حد یک واحد اطلاع رسانی دیده شود در حالی که وظیفه روابط عمومی ها وظایفی تخصصی است که نباید در این حد خلاصه و محدود شود. 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر