زمان تعیین شده برای تکمیل پروژه های خراسان
شنبه ۲۶ دى ۱۳۹۴
0 نظر
413 بازدید

تکمیل پروژه های نیمه تمام این استان در صورت تخصیص کل اعتبارات عمرانی به این بخش حداقل 10 سال زمان می برد.

به گزارش شبکه خبری صدای رسانه؛ هم اکنون یک هزار و 800 پروژه نیمه تمام در سطح استان خراسان رضوی با اعتبار مورد نیاز بالغ بر 27 هزارمیلیارد ریال وجود دارد.

اگر کل اعتبارات به استان خراسان رضوی تخصیص و همه آنها صرف پروژه های عمرانی شود با فرض اینکه طی 10 سال آینده هیچ پروژه جدید دیگری شروع نشود تکمیل این پروژه های نیمه تمام زمانبر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ظرفیت خوبی در قانون برای واگذاری پروژه ها به بخش غیر دولتی برای دستگاه های اجرایی ایجاد شده است، افزود : با توجه به وضعیت پروژه های نیمه تمام و محدودیت های اعتباری دولت، دستگاه ها می توانند پروژه های نیمه تمام خود را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

وی با بیان اینکه تامین اعتبار این پروژه ها نیازمند تعریف مکانیزم دیگری بوده است و در این راستا واگذاری این پروژه ها به بخش غیر دولتی ظرفیتی مناسب می باشد و کارگروهی هم به ریاست استاندار محترم بدین منظور در استان تشکیل شده و در حال بررسی این پروژه ها هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: استفاده از ظرفیت قابل توجه بخش خصوصی از جمله حوزه هایی است که باید بطور جدی بدان پرداخته شود.

جمشیدی استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی برای انجام سرمایه گذاری را بسیار مهم توصیف و بیان کرد: در مجموع سهم اعتبارات عمرانی دولت در کل سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه کشور و نیز خراسان رضوی فقط 20 درصد است و 80 درصد دیگر سرمایه گذاری کشور برای توسعه توسط بخش غیردولتی اعم از عمومی و خصوصی انجام می شود.

وی افزود: سهم اعتبارات استانی از کل اعتبارات عمرانی کشور حدود 12 درصد است یعنی یک هشتم اعتبارات کشور استانی و حدود 85 تا 90 درصد آن ملی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ادامه داد: با این شرایط حدود چهار درصد از منابع توسعه ای خراسان رضوی از محل اعتبارات عمرانی استانی تامین و پیگیری می شود لذا افزایش چند درصدی آن هم تاثیر چندانی در توسعه استان ندارد.

وی گفت: در عین آنکه باید به دنبال ارتقا سهم خراسان رضوی از همین اعتبارات محدود بود اما باید منابع توسعه ای استان را شناسایی کرد تا بتوان بهتر و سریعتر به توسعه دست یافت.

جمشیدی افزود: اگر به دنبال تجهیز منابع در بخش غیردولتی رفته و در عین حال ارتقا سهم استان از اعتبارات عمرانی ملی پیگیری شود، حصول توسعه سریعتر خواهد بود.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر