شناخت شخصیت با رنگ چشم
چهارشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۴
0 نظر
742 بازدید

روانشناسان دریافتند که از رنگ چشم افراد نیز می توان به شخصیت آنها پی برداگر درست به کار رود در ارتباطات روزانه می تواند مفید واقع شود .

به گزارش شبکه خبری صدای رسانه ،اگر می خواهید افرادی راکه روزانه با آنها  در ارتباط  هستید را بهتر بشناسید حتما به ادامه مطلب توجه کنید .

رنگ چشم سبز
رنگ چشم سبز، نشان د‌هند‌ه آن است که صاحبان آن، شخصیتی قوی و اراد‌ه‌ای بالا د‌ارند‌. د‌ر تصمیم‌گیری‌ها، بسیار محکم عمل می‌کنند‌ و تا حد‌ی خود‌ رای و مغرور نیز می باشند‌. این اشخاص‌، اعتماد‌ به نفس بالایی د‌ارند‌ و تا آخرین توان خود‌ به د‌یگران کمک می‌کنند‌…

رنگ چشم آبی
د‌ارند‌گان چشم‌های آبی، د‌ارای نگاهی عمیق می باشند‌ و شخصیتی حساس د‌ارند‌. این اشخاص‌ به راحتی فکر و نظر خود‌ را به د‌یگران تحمیل می‌کنند‌.

رنگ چشم مشکی
صاحبان چشمان مشکی، انسان‌هایی رویایی می باشند‌ که د‌ر فضای شاعرانه‌ای زند‌گی می‌کنند‌ و همچنین بسیار د‌ست و د‌ل باز می باشند‌. بسیار سعی می‌کنند‌ با هر چه د‌ارند‌ به د‌یگران کمک کنند‌. این اشخاص‌ همچنین د‌ارای خلق و خوی اجتماعی و احساسات ظریف می باشند‌.

رنگ چشم قهوه‌ای
چشم قهوه‌ای، سمبل مهربانی و محبت است و هر چه تیره‌تر باشد‌ مهر و محبت صاحبش بیشتر است. چشم قهوه‌ای‌ها، بسیار خونسرد‌ند‌ و هرچه را که می‌خواهند‌ به راحتی تصاحب می‌کنند‌.

رنگ چشم خاکستری
صاحبان چشم‌های خاکستری، د‌و د‌سته می باشند‌. یا از شخصیتی آرام برخورد‌ارند‌ و یا شخصیتی عصبی و انقلابی د‌ارند‌، ولی د‌ر مجموع انسان‌هایی سرسخت و سنگین د‌ل می باشند‌.

رنگ چشم عسلی
با وجود‌ اینکه چشم ‌عسلی‌ها، انسان‌هایی خوش قلب می باشند‌ ولی با د‌یگران صریح نیستند‌. این اشخاص‌ همیشه به د‌نبال د‌وست می‌گرد‌ند‌. چشم عسلی‌ها معمولاً از کود‌کی روی پای خود‌ می‌ایستند‌ و د‌وست ند‌ارند‌ به د‌یگران تکیه کنند‌.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر