علت تغییر الگوهای ازدواج در ایران
پنجشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۴
0 نظر
513 بازدید

گسترش تصور نادرست از دست دادن آزادی های فردی در میان جوانان و غلبه مشکل های اقتصادی، ازدواج را به شَبحی بدل کرده است.

به گزارش شبکه خبری صدای رسانه؛ از دیرباز ازدواج از مهمترین وظایف خانواده به شمار می رفت ولی با تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی شاهد کمرنگ شدن ازدواج در میان جوانان و  افزایش سن متقاضیان می باشیم.

کارشناسان اجتماعی بر این باورند که عوامل بیرونی همچون مشکل های اقتصادی، شرایط دشوار گذران زندگی و افزایش سطح انتظارات، ازدواج را به خرده فرهنگی بدل کرده که در اولویت های بعدی زندگی جای گرفته است.

نظرسنجی صورت گرفته از جوانان مجرد، مشخص شد که پیش از ازدواج، اشتغال، تحصیل و کسب منزل مسکونی در اولویت نخست  جوانان قرار دارد که نشانگر بی توجهی نسل جوان به تشکیل خانواده شد است.

در این جا باید پرسید آیا به واقع ازدواج، در اولویت های آخر جوانان قرار گرفته یا بلکه اولویت نخستمی باشد اما چون دستیابی به ازدواج در شرایط کنونی دشوار شده است، برای رسیدن به آن محورهای دیگر را در اولویت قرار می گیرند.

همانطور که می بینیم در شرایط کنونی برای رسیدن به امر ازدواج، داشتن شغلی با درآمد بالا به عنوان یکی از پیش شرط های ازدواج مطرح می شود.

مصرف گرایی، تجمل گرایی، افزایش انتظارها و خواسته ها، گسترش تشریفات ازدواج و جهیزیه و بسیاری از موارد مادی و فرهنگی دیگر؛  اطمینان به آینده ی شغلی از جمله موانع و مشکل های زیادی است که در امر کاهش ازدواج موثر می باشد.

در برابر نیز بسیاری از دختران تحصیلکرده هم عواملی مانند ترس از نبود تعهد و مسوولیت پذیری مردان، بیکاری، اعتیاد، درخواست جهیزیه های سنگین و دخالت های والدین را از عوامل بی میلی به ازدواج عنوان می کنند.

ازدواج، تشکیل خانواده و رشد و تربیت فرزندان سالم، جامعه را به سطح قابل قبولی از بهبود خواهد رساند و در برابر، کاهش ازدواج جامعه را به سمت آسیب های فراوانی سوق خواهد داد.

برشمردن پیامدهای ناگوار کاهش ازدواج و افزایش تجردگرایی در جامعه و آسیب های ناشی از آن را در پنج جنبه مورد بررسی قرار داد:

1 شخص مجرد احساس مسوولیتی در قبال رشد اقتصادی خود و در نتیجه جامعه نمی بیند؛ اما فردی که تشکیل خانواده می دهد برای برطرف ساختن نیازهای امروز و فردای خود و خانواده، دست به تلاش های مستمری در این زمینه زده و سعی در افزایش رشد اقتصادی دارد.

2- جمعیتی: یکی دیگر از پیامدهای کاهش ازدواج، تاثیر آن بر ساختار جمعیتی یا به عبارتی باروری است. در اثر آن، هم نیروی کار و جمعیت فعال کاهش می یابد و هم جامعه دچار سالخوردگی یا پیری جمعیتی می شود..

3- اجتماعی: از جنبه ی اجتماعی هم با پدیده ی بی بند وباری جنسی مواجه خواهیم بود. جوانانی که به حریم افرادِ ساده انگار ورود می کنند و رابطه های غیرمتعارف پنهانی شکل می گیرد. وقتی این نوع روابط جاری شد انواع آسیب های دیگر مانند اعتیاد، جرم و جنایت را نیز در پی خواهد داشت.

4- روانی: از نظر روحی و روانی نیز جامعه دچار نوعی بیماری مزمن غمناکی، افسردگی و تنهایی می شود.

5- سیاسی: کاهش ازدواج از جنبه ی سیاسی آسیب زا است چرا که بیانگر این است که سیاست و حکومت نتوانسته امکانات اقتصادی، اشتغال و فرهنگی ازدواج را فراهم کند.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر