صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حمیدرضا رضایی

زیرنظر شورای سردبیری

آدرس:کرج-طالقانی شمالی-نرسیده به میدان طالقانی –کوچه شهید مسعود شجاعی(رز سابق)

جنب پارکینگ طبقاتی هایپرمی ومجموعه تالارهای برج قائم- پلاک 60 طبقه دوم واحد7

تلفن:32567672_026.... 32567673_026

تلفکس:32565850_026

کدپستی:3155616386

ایمیل مدیر مسئول : rezaee@sedayeresaneh.ir

ایمیل مدیریت تحریریه :info@sedayeresaneh.ir

ایمیل مدیر اجرایی : sedayeresaneh@gmail.com